Website Traffic Checker

📈See How Competitors
Are ‘Stealing’ Your Traffic

Get clear, actionable insights into your competitors’ traffic, top keywords, and key markets.
We'll then help you boost your rankings with our range of services like buying website traffic, link-building, and more. With Spark Traffic, you’ll outshine your competitors and grow your online presence effectively.
Kiểm tra lưu lượng truy cập trang web
Nốt
Ads Safe
Nốt
Đảm bảo hoàn tiền
Nốt
Off-Site & On-Site Services
Nốt
Guaranteed Results
Nốt
200+ Countries Supported
Nốt
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Nốt
Free Trial
Nốt
Satisfaction Guarantee
Câu hỏi thường gặp
Làm cách nào để biết có bao nhiêu người truy cập một trang web?
Thêm ảnh

Mặc dù bạn có thể truy cập trang tổng quan Google Analytics để xem có bao nhiêu người truy cập trang web của mình, nhưng chúng tôi đã thiết kế trình kiểm tra lưu lượng truy cập trang web của mình để hoạt động theo cách rất giống nhau. Với công cụ của chúng tôi, bạn có thể xem có bao nhiêu người truy cập trang web của mình, họ đến từ nguồn nào, chi tiết về nhân khẩu học của họ và hơn thế nữa!

Làm cách nào để xem lưu lượng truy cập trang web?
Thêm ảnh

Từ bảng điều khiển SparkTraffic của bạn, bây giờ bạn có thể xem lưu lượng truy cập trang web và nguồn lưu lượng truy cập của bạn tất cả ở một nơi. Tất cả những gì bạn cần làm là đăng ký ngay hôm nay và làm theo các bước để thiết lập trang tổng quan của bạn.

Làm cách nào để tìm hiểu cách quảng cáo trang web của tôi?
Thêm ảnh

Có nhiều cách khác nhau để bạn có thể quảng bá trang web của mình. Từ quảng cáo trực tuyến đến tiếp thị không phải trả tiền, cách tốt nhất để quảng bá trang web của bạn sẽ phụ thuộc vào trang web của bạn, ngành bạn hoạt động bên trong và tất nhiên là khán giả của bạn. Trình tạo lưu lượng truy cập trang web của SparkTraffic giúp tăng lượt truy cập trang web của bạn theo cách tự nhiên, giúp bạn bắt đầu trong mắt Google bằng cách tăng thứ hạng và lượt truy cập trang web của bạn.

Làm cách nào để quảng cáo trang web của tôi?
Thêm ảnh

Quảng cáo trang web của bạn sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào mục tiêu, ngân sách và đối tượng của bạn. Có nhiều nguồn lưu lượng truy cập khác nhau và điều quan trọng là bạn phải chọn nguồn phù hợp nhất với mình. Tại SparkTraffic, chúng tôi có thể giúp bạn tăng lưu lượng truy cập xã hội, không phải trả tiền, trực tiếp và giới thiệu đến trang web của bạn trong vài giờ.

Kiểm tra Câu hỏi thường gặp chính của chúng tôi để biết thêm câu hỏi

Spy On Your Competition
(Don’t Worry, It's Legal)

Whether you're aiming to increase your traffic, break into new markets, or enhance your site's performance, Spark Traffic offers  the precise data you need. With our website traffic checker, you can uncover your competitors' top traffic sources, understand their growth strategies, and pinpoint the keywords driving their success. Use these insights to make informed decisions, optimize your SEO efforts, and strategically position your website to outperform the competition. Spark Traffic equips you with the knowledge to stay ahead and achieve your business goals effectively.

All The Data You Need
In One Easy-To-Read Report

Quickly see key metrics and insights to help you make smart decisions. Our report presents all the essential data in a clear, concise format. You’ll be able to understand your competitors' performance at a glance and take immediate action to improve your own strategy.

See Competitors’ Traffic Estimates

See Competitors’ Traffic Estimates

Know how much traffic your competitors are getting. Use this data to spot opportunities to capture more traffic and expand your audience. By understanding their traffic patterns, you can refine your strategy and position your site to attract more visitors effectively.

See How MuchTheir Traffic Is Worth

See How Much
Their Traffic Is Worth

Use this valuable information to enhance your site's revenue by focusing on the most profitable traffic sources. This insight helps you allocate resources effectively, target high-value visitors, and maximize your return on investment.

Identify New, Lucrative Markets

Identify New, Lucrative Markets

Find out which countries drive the most traffic to your competitors. Use this data to tailor your marketing strategies and tap into new, lucrative markets, expanding your reach and maximizing your growth potential.

Find Winning Keywords

Find Winning Keywords

See the top-performing keywords your competitors rank for. This allows you to optimize your content to target these high-value keywords – boosting your rankings. By strategically using these keywords, you can attract more organic traffic and increase your site's visibility. This helps you draw in more qualified visitors and stay ahead of your competition.

Báo cáo người dùng vị trí địa lý

Get An Edge Over Your Competitors

Try our website traffic checker for free.
No card required. Just follow these 4 simple steps.

01

Enter your competitor's website URL.

02

Get an instant, detailed traffic report.

03

Analyze the data and identify opportunities.

04

Implement our SEO and link-building services for better results.

We Asked People What They Love Most About Spark Traffic

Here’s what they said:

Kiểm tra lưu lượng truy cập trang web miễn phí với dịch vụ của chúng tôi

📉Check Competitors’ Website Traffic Anytime, Anywhere

Stay ahead of the competition even when you're on the move. Our Android app allows you to access detailed traffic reports, track key metrics, and refine your SEO strategy right from your smartphone. Download the Spark Traffic app today and keep your competitive edge at your fingertips.

Đo lường lưu lượng truy cập trang web của bạn

Ready To Unlock Competitor Insights & Boost Your Rank?

Sign up for a free trial and receive a detailed report on your competitors' traffic.
Use these insights to improve your strategy and climb the search rankings.

Try For Free Now

Gói định giá lưu lượng truy cập trang web

Mua lưu lượng truy cập trang web với giá thấp nhất thị trường cho mỗi lần truy cập. Giá được hiển thị cho mỗi trang web. Nếu bạn có nhiều trang web, vui lòng mua một gói cho mỗi trang web. Chúng tôi cung cấp chiết khấu lên đến 40% tùy thuộc vào số lượng gói bạn muốn mua.
Lưu lượng truy cập chuyên nghiệp sử dụng các IP khu dân cư duy nhất cho mỗi lần truy cập, làm cho lưu lượng truy cập trông tự nhiên hơn so với lưu lượng truy cập được thấy trong các Dự án Kinh tế.
Điều cần thiết là phải chọn gói Professional nếu bạn đang sử dụng Google Analytics v4 mới.
Mini
Pro
60 000
Lượt xem trang
$11.98
từ
Trung bình Pro
300 000
Lượt xem trang
$35.98
từ
kiểm tra ảnh
Thay đổi lưu lượng giao thông ban đêm và ban ngày
kiểm tra ảnh
Ngày trong tuần lưu lượng truy cập thay đổi
Lớn
Pro
600 000
Lượt xem trang
$71.98
từ
kiểm tra ảnh
Kết nối RSS hoặc Sơ đồ trang web của bạn
kiểm tra ảnh
Cities Nhắm mục tiêu theo địa lý
Tối thượng Pro
1 000 000
Lượt xem trang
$119.98
từ
kiểm tra ảnh
Lên đến 11 trang mỗi lần truy cập
Max
Pro
10 000 000
Lượt xem trang
$839.98
từ
seo-traffic-ảnh
Lưu lượng truy cập trang web không phải trả tiền
Ảnh mạng xã hội
Lưu lượng truy cập trang web xã hội
Ảnh thiết kế UX
Lưu lượng truy cập trang web giới thiệu
ảnh lên
Lưu lượng truy cập trang web trực tiếp
Nhắm mục tiêu theo địa lý
Countries Nhắm mục tiêu theo địa lý
Biểu trưng địa chỉ IP
Địa chỉ IP khu dân cư duy nhất
ảnh thời gian
Thời gian phiên ngẫu nhiên
Logo Time out
Truy cập tối đa 5 phút trên mỗi trang
Logo tỷ lệ thoát
Kiểm soát tỷ lệ thoát
seo-url-ảnh
Chiến dịch UTM
Logo bộ nhớ cache
Giảm thiểu tải và băng thông CPU với bộ nhớ cache
Logo Bitly
Các công cụ rút gọn như bit.ly, cutt.ly
Lưu lượng truy cập tiết kiệm là một giải pháp thay thế rẻ hơn so với các Dự án Chuyên nghiệp.
Nó có thể không hoạt động với một số bộ đếm lưu lượng truy cập và chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng nó nếu bạn có Google Analytics v4 mới.
Mini
Eco
60 000
Lượt xem trang
$5.99
từ
Đau vừa
Eco
300 000
Lượt xem trang
$17.99
từ
kiểm tra ảnh
Thay đổi lưu lượng giao thông ban đêm và ban ngày
kiểm tra ảnh
Ngày trong tuần lưu lượng truy cập thay đổi
Lớn
Eco
600 000
Lượt xem trang
$35.99
từ
kiểm tra ảnh
Kết nối RSS hoặc Sơ đồ trang web của bạn
kiểm tra ảnh
Cities Nhắm mục tiêu theo địa lý
Sinh thái tối thượng
1 000 000
Lượt xem trang
$59.99
từ
kiểm tra ảnh
Lên đến 11 trang mỗi lần truy cập
Max
Eco
10 000 000
Lượt xem trang
$419.99
từ
seo-traffic-ảnh
Lưu lượng truy cập trang web không phải trả tiền
Ảnh mạng xã hội
Lưu lượng truy cập trang web xã hội
Ảnh thiết kế UX
Lưu lượng truy cập trang web giới thiệu
ảnh lên
Lưu lượng truy cập trang web trực tiếp
Nhắm mục tiêu theo địa lý
Countries Nhắm mục tiêu theo địa lý
Logo Time out
Truy cập tối đa 5 phút trên mỗi trang
Logo tỷ lệ thoát
Kiểm soát tỷ lệ thoát