Chính sách hoàn tiền

  1. Tất cả các khoản tín dụng chưa sử dụng đều đủ điều kiện để được hoàn lại toàn bộ 100%.
  2. Nếu dịch vụ đã mua đã được giao một phần, khách hàng có quyền được hoàn lại tiền cho phần thanh toán chưa sử dụng.
  3. Nếu dịch vụ đã được cung cấp và khách hàng đã thông báo yêu cầu hoàn tiền, SparkTraffic sẽ cố gắng hết sức để dừng và đảo ngược việc thực hiện dự án để khách hàng có thể nhận được một phần hoặc toàn bộ tiền hoàn lại. Trong những trường hợp như vậy, SparkTraffic có thể từ chối yêu cầu hoàn tiền.
  4. Khoản tiền hoàn lại được cung cấp bằng cách đảo ngược khoản thanh toán ban đầu của khách hàng. Có thể mất đến 5-10 ngày làm việc để ngân hàng của khách hàng phản ánh khoản tiền hoàn lại trong bảng sao kê thẻ.
  5. Trong trường hợp bạn không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi và muốn yêu cầu hoàn lại tiền, vui lòng chuyển tiếp yêu cầu này đến nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại [email protected]

Chính sách hủy đăng ký

  1. Bất kỳ đăng ký nào cũng có thể bị hủy bất cứ lúc nào từ khu vực thành viên hoặc bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng
  2. Việc hủy đăng ký không ảnh hưởng đến bất kỳ dịch vụ trả phí nào đã được thanh toán