Chính sách hoàn tiền của phần mềm SparkTraffic

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN CẤP PHÉP PHẦN MỀM NÀY ("GIẤY PHÉP") TRƯỚC KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM SparkTraffic. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG SparkTraffic, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA GIẤY PHÉP NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA GIẤY PHÉP NÀY, VUI LÒNG KHÔNG MUA PHẦN MỀM.

1. Bảo hành có giới hạn trên phương tiện truyền thông (nếu có). SparkTraffic đảm bảo các phương tiện truyền thông mà Phần mềm SparkTraffic được ghi nhận là không có khiếm khuyết về vật liệu và tay nghề trong điều kiện sử dụng bình thường trong khoảng thời gian bảy (7) ngày kể từ ngày mua lẻ ban đầu. Biện pháp khắc phục độc quyền của bạn theo đoạn này sẽ là, theo lựa chọn của SparkTraffic, hoàn lại giá mua sản phẩm có chứa Phần mềm SparkTraffic hoặc thay thế Phần mềm SparkTraffic được trả lại cho SparkTraffic. BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN NÀY VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO TRÊN PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG THỜI HẠN BẢY (7) NGÀY KỂ TỪ NGÀY MUA LẺ BAN ĐẦU. MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ THỜI GIAN BẢO HÀNH NGỤ Ý KÉO DÀI, VÌ VẬY GIỚI HẠN NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN ĐƯỢC NÊU Ở ĐÂY LÀ ĐỘC QUYỀN VÀ THAY CHO TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KHÁC, CHO DÙ BẰNG MIỆNG HAY BẰNG VĂN BẢN, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. SparkTraffic ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM KHÁC. BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN NÀY CUNG CẤP CHO BẠN CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỤ THỂ VÀ BẠN CŨNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC KHÁC NHAU TÙY THEO KHU VỰC PHÁP LÝ.

2. Việc hoàn tiền được cung cấp bằng cách đảo ngược khoản thanh toán ban đầu của khách hàng, có thể mất đến 5-10 ngày làm việc để ngân hàng của khách hàng phản ánh khoản tiền hoàn lại trong bảng sao kê của thẻ.

3. Trong trường hợp bạn có bất kỳ sự không hài lòng nào với dịch vụ của chúng tôi và muốn yêu cầu hoàn lại tiền, vui lòng chuyển tiếp yêu cầu này đến nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại [email protected]