Điều khoản, Điều kiện & Chính sách giao hàng

Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận cấp phép phần mềm này ("giấy phép") trước khi sử dụng phần mềm SparkTraffic. Bằng cách sử dụng SparkTraffic, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của giấy phép này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của giấy phép này, vui lòng không mua phần mềm.
Trang web SparkTraffic.com được sở hữu và điều hành bởi Vocato SL, reg. số B66470840. Tây Ban Nha.
Địa chỉ thư tín: c. Peru 186 bis, 08020, Barcelona, Tây Ban Nha.
SparkTraffic sẽ cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số khác nhau như được mô tả trên trang web. Tất cả các khoản phí phải được thanh toán đầy đủ trước khi bắt đầu chiến dịch.
Dịch vụ SparkTraffic sẽ bao gồm (nhưng không giới hạn):
 1. Có được "backlinks" từ các trang web, blog và thư mục khác để tạo ra sự phổ biến liên kết.
 2. Tạo nội dung/tài liệu trực quan
 3. Tạo báo cáo vị trí và gửi báo cáo
 4. Chênh lệch lưu lượng truy cập trang web
 5. Thực hiện thử nghiệm A / B với mục đích cải thiện Xếp hạng SEO
Khách hàng phải thừa nhận những điều sau đây đối với các dịch vụ:

Vui lòng tham khảo Chính sách hoàn tiền để biết bất kỳ thông tin nào liên quan đến hoàn tiền

 1. Các thay đổi đối với các đơn đặt hàng và dự án đã hoàn thành trong các đơn đặt hàng, chẳng hạn như sửa đổi anchor text và SparkTraffic mục tiêu, có thể phải chịu một khoản phí bổ sung và tùy thuộc vào quyết định của nhóm Hỗ trợ SparkTraffic
 2. SparkTraffic không kiểm soát các chính sách của các công cụ tìm kiếm liên quan đến loại trang web và / hoặc nội dung mà họ chấp nhận ngay bây giờ hoặc trong tương lai. Trang web của Khách hàng có thể bị loại trừ khỏi bất kỳ blog, trang web, thư mục hoặc công cụ tìm kiếm nào vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của công cụ tìm kiếm hoặc thư mục.
 3. SparkTraffic không kiểm soát trang web và chủ sở hữu blog xóa liên kết và nội dung hoặc xóa, di chuyển hoặc thay đổi trang web của họ.
 4. SparkTraffic cung cấp bảo hành giới hạn cho mỗi đơn hàng được đặt trên trang web. Thời hạn bảo hành có thể khác nhau đối với từng dịch vụ. Nếu nó không được nêu rõ ràng, đó là một năm kể từ ngày cung cấp dịch vụ. SparkTraffic đảm bảo sửa chữa miễn phí trong thời gian bảo hành. Nếu không thể sửa chữa, có một sự thay thế miễn phí cho dịch vụ được phân phối không chính xác.
 5. Trong mọi trường hợp, SparkTraffic sẽ không chịu trách nhiệm với bạn (người dùng cuối) về bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm (nhưng không giới hạn) bất kỳ thiệt hại trực tiếp ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, mất lợi nhuận hoặc bất kỳ khiếu nại nào đối với trang web của bạn hoặc bên thứ ba. Bạn, người dùng cuối chịu mọi rủi ro và thiệt hại tiềm ẩn (đã biết hoặc chưa biết) liên quan đến việc sử dụng dịch vụ SparkTraffic.
 6. SparkTraffic có quyền sửa đổi anchor text và các chi tiết đơn hàng khác để đảm bảo vị trí thành công hoặc hoàn thành dịch vụ.
 7. Là nhà cung cấp thuê ngoài các dịch vụ SEO cụ thể, SparkTraffic không đảm bảo vị trí công cụ tìm kiếm cho bất kỳ từ khóa, cụm từ hoặc cụm từ tìm kiếm cụ thể nào. SparkTraffic cũng không đảm bảo bất kỳ sự gia tăng lưu lượng truy cập nào trong trường hợp dịch vụ không liên quan trực tiếp đến lưu lượng truy cập trang web.
 8. Bất kỳ hình thức xây dựng liên kết nào vốn đã phải chịu rủi ro về hình phạt của công cụ tìm kiếm và thiệt hại khác đối với các nỗ lực SEO. SparkTraffic không chịu trách nhiệm về bất kỳ tác động nào của việc xây dựng liên kết và các hoạt động SEO khác đối với thứ hạng trang web của Khách hàng.
 9. SparkTraffic không chịu trách nhiệm về những thay đổi được thực hiện đối với trang web của các bên khác ảnh hưởng xấu đến thứ hạng công cụ tìm kiếm của trang web của Khách hàng.
Giao sản phẩm

Tất cả các dịch vụ được cung cấp điện tử thông qua khu vực thành viên của SparkTraffic, đặt tại app.sparktraffic.com

SparkTraffic thông báo qua email về bất kỳ thay đổi nào trong trạng thái của dự án liên quan đến việc cung cấp dịch vụ đã mua.

Thời gian giao hàng tối đa là khác nhau đối với từng dịch vụ:
Xây dựng liên kết: Lên đến 30 ngày
Lưu lượng truy cập trang web: Tối đa 7 ngày
Thử nghiệm A / B: Tối đa 7 ngày

Nếu SparkTraffic đã vượt quá thời gian giao hàng tối đa, khách hàng có quyền được hoàn lại tiền nếu yêu cầu hoàn tiền được thông báo trước khi giao hàng.

NDA, Thỏa thuận không tiết lộ

SparkTraffic không ký NDA riêng lẻ cho mọi đại lý hoặc khách hàng muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi; tuy nhiên, như một phần của các điều khoản dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể chắc chắn rằng chúng tôi đối xử với mọi khách hàng với sự tôn trọng Không tiết lộ đầy đủ.

Người nhận (SparkTraffic) cam kết không sử dụng Thông tin bí mật được tiết lộ bởi bên kia (Bạn) cho bất kỳ mục đích nào ngoại trừ Mục đích mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.

Chúng tôi đảm bảo không tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật nào cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ nhân viên của công ty bạn [và các cố vấn chuyên nghiệp], những người cần biết điều tương tự cho mục đích này.

Hạn chế

SparkTraffic có quyền hủy bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt cho các trang web trong các ngành công nghiệp bất hợp pháp hoặc gây khó chịu. Bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc mặt hàng bất hợp pháp nào có nội dung thù địch, phản cảm hoặc phỉ báng nhằm vào bất kỳ nhóm người, chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục nào hoặc các cuộc tấn công khác vào bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, sản phẩm hoặc dịch vụ nào; tàn ác đối với động vật; hoặc nếu không nội dung bị phát hiện là phản cảm sẽ bị hủy và hoàn tiền.

Thư điện tử

Bằng cách tham gia, bạn đồng ý nhận email từ SparkTraffic, có thể dưới dạng thông báo đặt hàng, cập nhật hệ thống, dịch vụ mới, ưu đãi hoặc tài liệu giáo dục.

Tranh chấp

Tất cả các Bên đồng ý không hủy ngang rằng các tòa án của Tây Ban Nha có thẩm quyền độc quyền để:

 1. Xác định mọi tranh chấp
 2. Cấp biện pháp khắc phục tạm thời
 3. Cấp bất kỳ biện pháp cứu trợ tạm thời hoặc bảo vệ nào khác
Trong trường hợp bạn có nghi ngờ hoặc thắc mắc về dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại [email protected]